Prodejna OBUV NOBL


OBCHODNÍ PODMÍNKY » REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Kupující reklamované zboží zašle nebo předá Prodávajícímu na jednu z uvedených adres:

OBUV NOBL - Ing. Blanka Nováková, Erbenova 684, 549 31 Hronov; Prodejna OBUV NOBL Náchod, Masarykovo náměstí 47, 547 01 Náchod; Prodejna OBUV NOBL Jaroměř, náměstí Československé armády 38, 551 01 Jaroměř.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

1. v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

2. v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

3. v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách nebo odesláním na jeho adresu.

Reklamace se nevztahují na případy:

- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

- prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

- vady způsobené vlivem živelných katastrof

Součásti těchto obchodní podmínek byly vygenerované na webu www.obchodni-podminky.cz.

Formulář pro odstoupení od smlouvy
Číslo objednávky: *
Datum převzetí zboží: * img
Jméno a příjmení spotřebitele: *
Vaše adresa: *
Odstupuji od zboží:: *
Email:: *
Tel. číslo: *
Číslo bankovního účtu: *
Opište text z obrázku: *
captcha